Forum dla Kultury

Szanowni Państwo!

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ma przyjemność zaprosić na Forum dla Kultury. Małopolska/Wadowice.  Jest to kontynuacja spotkań ludzi, dla których kultura jest ważna. Zalążkiem idei stał się Rajski Ogród Kultury. Forum dla Kultury. Małopolska. To właśnie podczas tego wydarzenia uczestnicy zgłosili potrzebę rozmów w mniejszych grupach i lokalnych środowiskach. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, rozpoczynamy cykl spotkań  w ramach Forum dla Kultury. Małopolska.

Podobnie jak wtedy, tak i teraz pragnie stworzyć szczerą i inspirującą przestrzeń do rozmowy. Aby to osiągnąć, będzie, we współpracy ze środowiskami lokalnymi, organizować spotkania, będące okazją do wymiany poglądów, idei, doświadczeń, a także inspiracją do poszukiwania nowych rozwiązań w kontekście specyficznych wyzwań i problemów małych regionów Małopolski.

Pierwsze spotkania, pod hasłem Kultura lokalna w globalnym świecie – ETOS/EKONOMIA, odbędą się 10 grudnia w Gorlicach i 11 grudnia w Wadowicach.

Najważniejsze dla organizatorów jest, aby głos każdego uczestnika był usłyszany, a nurtujące problemy omówione. Dlatego dołączamy również macierz z prośbą o dokończenie – uzupełnienie zamieszczonych tam zdań:

§  Naszą siłą jest…..

§  Jakie są nasze słabości?

§  Kiedy rozmawiamy o prawie w kulturze, chcemy rozmawiać o…?

§  Kiedy rozmawiamy o marketingu w kulturze, rozmawiamy o…?

Prosimy o ich przesłanie w wiadomości zwrotnej. Tym samym Państwa sugestie będą miały wpływ na kształt spotkania.

W razie wszelkich pytań lub wątpliwości, pozostaje do Państwa dyspozycji pod adresem mailowym: forumdlakultury@umwm.pl, a także pod numerem telefonu: +48 12 63 03 477.

 http://forumdlakultury.malopolska.pl/

PRACE: