Giermek, Lenart: Wystawa malarstwa w BWA w Sandomierzu

Giermek, Lenart: Malarstwo

11 lutego w Galerii Sztuki Współczesnej BWA w Sandomierzu została otwarta wystawa malarstwa Grzegorza Giermka i Rafała Lenarta – artystów z Grupy Plastycznej NADSKAWIE działającej przy Towarzystwie Miłośników Ziemi Wadowickiej. Ekspozycja czynna do 6 marca 2022 r.

GRZEGORZ GIERMEK urodził się w Wadowicach, jest absolwentem Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej (obecnie Uniwersytet Pedagogiczny) w Krakowie. Dyplom z grafiki pod kierunkiem prof. Jerzego Jędrysiaka uzyskał w 1988 roku na Wydziale Wychowania Plastycznego. Zajmuje się malarstwem sztalugowym, ikoną, grafiką – głównie linorytem, pisze poezje, projektuje znaki graficzne. Należy do grupy plastycznej „Nadskawie” przy Towarzystwie Miłośników Ziemi Wadowickiej. Bierze udział w akcjach charytatywnych, organizowanych na rzecz szpitala w Wadowicach. Prace artysty znajdują się w zbiorach prywatnych w kraju i za granicą. Mieszka i tworzy w Tomicach.
W swoim malarstwie poszukuje światła, powietrza, wartości przemijającej chwili, jej radości i energii, która jest tu i teraz – w plenerze, w przeżywaniu piękna tego świata.

RAFAŁ LENART urodził się w 1979 roku. Absolwent Wydziału Malarstwa krakowskiej ASP. W 2004 roku uzyskał dyplom z wyróżnieniem i medalem ASP w pracowniach malarstwa prof. Leszka Misiaka i rysunku prof. Marka Szymańskiego. Zajmuje się malarstwem i rysunkiem. Brał udział w kilkunastu wystawach, głównie zbiorowych. Prace artysty znajdują się w kolekcjach prywatnych i instytucjonalnych. Jest współzałożycielem i członkiem działającej przy Towarzystwie Miłośników Ziemi Wadowickiej plastycznej grupy „Nadskawie”. Autor cykli: „Okna. Tam i z Powrotem”, „Przerwana lekcja plastyki”, „Piwnice”, portretów galerii rodów szlacheckich suskiego zamku oraz licznych pejzaży. Mieszka i tworzy w Suchej Beskidzkiej.

PRACE:

Giermek, Lenart: Malarstwo