Józef Hołard

Józef Hołard urodził się w 1957 r. w Oświęcimiu. Studiował w Krakowskiej ASP na Wydziale Grafiki w Katowicach.
W 1983 r. Uzyskał dyplom z wyróżnieniem w pracowni Tomasza Jury. Był autorem szeregu wystaw indywidualnych w Bielsku Białej, Warszawie, Krakowie, Cieszynie, Zakopanem, Opolu, Tychach i za granicą: Niemczech, Austrii, Belgii.
Brał również udział w wielu wystawach zbiorowych w Holandii, Szwajcarii, Chorwacji oraz w Warszawie, Szczecinie, Bielsku Białej. Był laureatem wielu nagród i wyróżnień. Od 1986 roku był pracownikiem Instytutu Sztuki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Filia w Cieszynie. Od 2000 roku na stanowisku adiunkta II stopnia. Profesor i Kierownik Katedry Projektowania Graficznego. Zmarł 19 stycznia 2015 roku w Cieszynie.

PRACE:

malarstwo