K. Pustelnik Wystawa

7 września 2018 r. o godz. 19.00 w kieleckiej Galerii Sztuki Współczesnej WINDA, odbędzie się otwarcie wystawy malarstwa wadowiczanina KAROLA PUSTELNIKA (1918 – 2010)

„Piękno i malarstwo są nie po to, by je lekceważyć i omijać”

Urodziłem się w okolicy dosyć równej, przestrzennej, gdzie były jeziora, stawy i rzeka. Ta rzeka podczas dużych opadów deszczu była bardzo groźna, szumiąca, zalewająca szeroko pola wokół naszego domu; przeżywałem to z wielką trwogą.

Wspaniałe były łąki i gaje rozległe wokół rzeki, dęby , jesiony, tarnina, czeremcha, chmiel i inne krzewy. Miałem możność obserwować różne ptaki i zwierzęta, lubiłem łowić ryby, których było bardzo dużo. Od młodości zatem byłem związany z nastrojem przyrody i różną odmiana pór roku.

Do rysowania i malowania ciągnęło mnie od wczesnych lat, chyba odziedziczyłem to zamiłowanie po Ojcu, który lubił strugać z drewna różne ptaki i zwierzęta, wycinał ornamenty na ramach do obrazów, ozdabiał mieszkanie różnymi motywami i malował wodnymi farbami na papierze kompozycje z fantazji. W szkole powszechnej rysowałem kredkami, potem malowałem akwarelą i rywalizowałem w tym z moim starszym bratem Frankiem i kolegą Albiniakiem, który odznaczał się wybitnymi zdolnościami i przeważnie był lepszy od nas. Ale w 7 klasie trochę mu dorównałem.

Więcej na www.galeriawinda.pl

 

PRACE: