Noc Muzeów w Pokazie

Jerzy Brukwicki – kurator programowy Galerii Krytyków Pokaz w Warszawie w imieniu środowiska krytyków sztuki, związanych z Galerią Krytyków Pokaz, zaprosił Zbigniewa Burego – artystę współpracującego z naszą Galerią Sztuki RYNEK 7, do prezentacji w galerii, podczas tegorocznej NOCY MUZEÓW (19 maja 2012), swojej interesującej, barwnej instalacji „Ceramiczne łąki”.

„Ceramiczne łąki”

Dywanowe kompozycje złożone z zestawianych w równe rzędy kafli ceramicznych, malowanych i szkliwionych z motywem różnobarwnych kwiatów pojawiły się w twórczości Zbyszka Burego w 2005 roku. Artysta sięgnął po tradycyjną formę kafla, wprowadził do jego postaci malowane motywy roślinne, uzyskał liryczny sposób ekspresji. W cyklu „Ceramiczne łąki” skłonność artysty do multiplikacji i tworzenia rozbudowanych powierzchniowo kompozycji przejawiła się, jak dotąd, najpełniej.

Przedstawione kwiaty stają się miejscami mało czytelne, pozostają przede wszystkim dekoracyjnymi konfiguracjami barwnych plam. Efekt ten przypomina obserwację obiektów z bardzo bliskiej odległości, kiedy to znajome kształty nabierają innego, fantastycznego wyglądu i … znaczenia.
Ceramiczne łąki tętniące żywą paletą barw to, wbrew pozorom, symbol przemijania.
Kwiat jest archetypicznym symbolem nietrwałości, ale i uniwersalnym znakiem zwieńczenia, zakończenia czegoś istotnego, ważnego – tak, jak wydanie kwiatu przez roślinę jest celem jej rozwoju, ale często i kresem jej istnienia. Z kolei kwadrat – forma kafla, po którą sięgnął artysta – jest odwiecznym ideogramem ziemi poprzez cztery równe boki odpowiadające czterem stronom świata. Kwadrat oznacza grób, który choć jest miejscem spoczynku – końca, jest jednocześnie miejscem odrodzenia – początku, niesie więc nadzieję.
Monika Świętek-Smrek

PRACE:

podsumowanie