Studiuj Malarstwo w UP w Krakowie

INSTYTUT MALARSTWA I EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie zachęca do studiowania na kierunkach: Malarstwo oraz Sztuka i edukacja I i II stopnia oraz studia podyplomowe Edukacja przez sztukę w przedszkolu i szkole.

Chcemy wyposażyć Was w narzędzia, zachęcić do eksperymentowania, szukania nowych dróg. Umożliwić wszechstronny rozwój Waszych artystycznych umiejętności. Dzięki temu nasz absolwent będzie cechował się elastycznością i zaradnością na rynku pracy – informują władze Instytutu.

Na MALARSTWIE damy Wam bazowe umiejętności. Opanujecie tradycyjny warsztat i klasyczne techniki artystyczne. Będziecie je mogli wykorzystać podczas indywidualnych eksperymentów artystycznych szukając swojego stylu, podążając własną drogą przy naszym merytorycznym wsparciu.

Nie ograniczamy Was do pracy z płótnem i farbami. Możecie równolegle poznawać nowe media, rzeźbić, rysować. Do Was należy wybór. Łącząc różne metody artystycznej ekspresji powstaną ciekawe projekty w Waszych głowach i w realu. Studenci mają możliwość udziału w projektach i wystawach organizowanych wspólnie z prowadzącymi. Plan studiów zawiera wykłady z historii i teorii sztuki, filozofii z elementami estetyki oraz zajęcia między innymi z obszaru zarządzania projektami twórczymi, autopromocji i marketingu sztuki.

Od realistycznego studium natury do sztuki krytycznej i malarstwa w przestrzeni społecznej. Mamy cztery pracownie malarstwa – czterech mistrzów – cztery osobowości artystyczne. Studenci wybierają pod czyim kierunkiem rozwiną twórcze skrzydła. Który nurt jest im bliższy. Nie oznacza to jednak ograniczenia lecz otwarcie na kreację.

Na kierunku SZTUKA I EDUKACJA opanujecie zarówno tradycyjne techniki artystyczne jak i nowoczesne dziedziny sztuki. Będziecie je mogli wykorzystać podczas zajęć realizowanych z instytucjami kultury, wyjazdów edukacyjnych i plenerów. Będzie to rodzaj zajęć praktycznych, które w przyszłości dadzą Wam solidną bazę dla aktywności zawodowej w branży artystyczno-edukacyjnej.

Zachęcamy do śledzenia strony internetowej rekrutacja-studia.up.krakow.pl, na której będą publikowane szczegółowe informacje dotyczące przebiegu i harmonogramu tegorocznej rekrutacji.

Oferujemy również studia podyplomowe EDUKACJA PRZEZ SZTUKĘ W PRZEDSZKOLU I SZKOLE PODSTAWOWEJ, podnoszące kwalifikacje przeznaczone dla absolwentów kierunków nauczycielskich.

Stworzyliśmy je głównie z myślą o nauczycielach, chcących podnieść swoje kwalifikacje i poszerzyć spektrum możliwości zawodowych. Warunkiem podjęcia studiów jest ukończenie studiów I stopnia, II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich o specjalności nauczycielskiej oraz pozytywny wynik postępowania kwalifikacyjnego.

Więcej informacji znajdziecie na ulotkach oraz na www.imiea.up.krakow.pl

Elektroniczna rejestracja na studia rozpocznie się 1 czerwca 2022 roku. W tym czasie kandydaci na studia pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolite magisterskie będą mogli założyć konto w systemie rekrutacyjnym i wybierać kierunki z bogatej oferty Uniwersytetu Pedagogicznego.

Maturzyści z lat poprzednich już 1 czerwca 2022 roku będą mogli dokonać pełnej rejestracji na studia, natomiast osoby zdające maturę w roku 2022 – założyć indywidualne konto w elektronicznym systemie rekrutacyjnym, a po otrzymaniu wyników egzaminu dojrzałości wprowadzić dane ze świadectwa maturalnego/dyplomu do systemu.

Źródło: UP im. KEN w Krakowie

PRACE:

UP