WPA Duszniki Zdrój

Międzynarodowy Festiwal Wszelkie Przejawy Artyzmu odbywa się od 13 do 20 sierpnia 2011 w Dusznikach Zdrój na Dolnym Śląsku. Wśród prac wielu artystów znajdują się również rzeźby ceramiczne Alexa Johansona.

WPA narodziło się z idei by promować młodych artystów, ściągnąć ich w jedno miejsce, w jednym czasie, dobrze się przy tym bawić i wymieniać doświadczenia.

W tym roku jednym z celów jest zaangażowanie gości festiwalu, aby z odbiorców stali się choć na chwilę aktywnymi uczestnikami WPA.

PRACE:

fotoreportaż