Zdzisław Wiśniewski

Zdzisław Wiśniewski (1912 – 2000) urodził się w Pile k/Końskich. Był żołnierzem kampanii wrześniowej, przebywał w sowieckich łagrach, przemierzał szlak bojowy Armii Andersa, brał udział w zdobywaniu Monte Cassino, Bolonii, był w Egipcie, Syrii, Anglii. Pędzlem i ołówkiem stworzył, może jedyna w Polsce, dokumentację wydarzeń 1941 – 1944. Po wojnie osiedlili się w Wadowicach ,tam mieszkał i tworzył.Malował od wczesnych młodzieńczych lat uznając akwarelę za najciekawszą z technik. 
Uprawiał malarstwo pejzażowe. Obrazy dokumentujące piękno natury są wyrazem szczególnej wrażliwości twórcy na walory krajobrazowe ziemi beskidzkiej. Był malarzem bardzo płodnym, a eksplozja jego twórczości przypadła na czas emerytury(był emerytowanym pracownikiem ZOZ w Wadowicach). 
Dorobek twórczy Z. Wiśniewskiego to ogromna ilość prac, z których część eksponowana była na wystawach zbiorowych KPT Beskidnicyoraz kilku wystawach indywidualnych w Wadowicach, Krakowie i Bielsku – Białej. Prace artysty stale eksponowane są w Galerii Klubu Park<>/i w Wadowicach. Około 200 prac znajduje się w archiwum II Korpusu Armii Polskiej w Londynie. 
Najbogatszą kolekcją jest domowa kolekcja twórcy, gdzie w ograniczonej przestrzeni zawarty jest cały beskidzki świat w zmieniających się porach dnia i roku.

PRACE:

malarstwo