Plener w Kołomyi

PRACA: 3 dni na Ukrainie

W odwiedzinach u Ukraińskich artystów Wasyla Andruchko i Miroslava Jasińskiego oraz w podróży do Kosówka.

Fot. Anna Płonka