Nadskawie w Zatorze

PRACA: fotoreportaż

Galeria Szklana ROK w Zatorze
5 – 30 kwietnia 2019