Alex Johanson

PRACA: FASHION

Prace zrealizowane wspólnie z Aleksandrą Bury w ramach Programu Stypendium Gminy Andrychów w Dziedzinie Kultury, 2013