Nadskawie Oświęcim

PRACA: fotoreportaż

Galeria Tyle Światów OCK w Oświęcimiu
1-18 lutego 2019