Bury w SHINO

PRACA: fotoreportaż

Galeria Ceramiki SHINO w Warszawie
15 września – 6 października 2012