Bury w Mikołowie

PRACA: fotoreportaż z wystawy

Miejski Dom Kultury w Mikołowie
czerwiec – lipiec 2009