Plener w Kołomyi

PRACA: Muzeum Huculszczyzny

Muzeum Huculszczyzny i Pokucia, budowany w latach 1896-1902 jako Ukraiński Dom Ludowy.

Muzeum salonów znajduje amfiladno i mają powierzchnię ponad 135 metrów kwadratowych.

Co roku odbywa się od 8 do 12 wystaw, z których dwa są tradycyjnie ujawnione zbiory muzealne kapitałowe thatand ukryte dla użytkowników z powodu ograniczonej powierzchni wystawienniczej, niestety.

Technika ta pozwala wystawy otwarte dla szerokiej publiczności unikalne zbiory muzealne, jak również zapoznać się z nowoczesnym ludowej i profesjonalnej z różnych regionów Ukrainy i za granicą.