Plener w Kołomyi

PRACA: Muzeum Pisanki

Jedyne na świecie, samodzielne muzeum pisanek mieści się w Kołomyi, w stolicy Pokucia. Ogromne zbiory zgromadzono w budynku w kształcie ogromnej pisanki, jest tam około 10 tys. eksponatów. Obejrzeć tam można pisanki z Pokucia i Huculszczyzny.

Fot. Anna Płonka