Pół żartem, pół serio

PRACA: foto

Czas przeszły niezmarnowany

W piątek, 7 października, w holu Miejskiego Domu Kultury zebrało się mnóstwo osób, aby zobaczyć prace Zbigniewa Burego vel Alexa Johansona. Otwarcie wystawy „Pół żartem, pół serio” było nie lada wydarzeniem.
Na początku spotkania kilka słów o artyście powiedziała Maria Biel Pająk. To ona powiedziała, że czas, który Zbigniew Bury poświęcił na tworzenie, to czas przeszły niezmarnowany. Gratulacje płynęły od burmistrza Tomasza Żaka, dyrektorki CKiW Anety Wądrzyk, prezesa Towarzystwa Miłośników Ziemi Wadowickiej Zbigniewa Jurczaka i od innych gości przybyłych na wernisaż. Zbigniew Bury dziękował wszystkim, którzy przez wiele lat pracy pomagali mu i dalej pomagają. Szczególne podziękowania przekazał za pomoc w stworzeniu folderu, w którym można zobaczyć jego prace.

7 października – 5 listopada 2016