Franciszek Suknarowski

Franciszek Suknarowski ur. 12.05.1912 r. w Wadowicach, zmarł 6 lipca 1998 r. Artysta, rzeźbiarz, członek założycieli przedwojennej Grupy Plastyków Beskidzkich Czartak II, współzałożyciel Klubu Pracy Twórczej Beskidy , duchowy i artystyczny patron – prezes honorowy Klubu Pracy Twórczej Beskidnicy, kontynuator i piewca idei przedwojennego Czartaka, prezes towarzystwa Miłośników Ziemi Wadowickiej. Studia artystyczne odbył w Krakowie w latach 1931 – 1936 w Akademii Sztuk Pięknych pod kierunkiem profesorów X. Dunikowskiego i K. Sichulskiego. Już jako student związał się z kręgiem artystycznym E. Zegadłowicza. Po raz pierwszy wystawia swoje prace w 1933 roku na wystawie zorganizowanej z okazji jubileuszu twórczości E. Zegadłowicza. Przed wojną wystawia także w Krakowie, w Bielsku i w Wiśle. Do ważniejszych rzeźbiarskich realizacji tego okresu należą :Portret rzeźbiarza W. Bałysa, Portret matki, Statua św. Józefa(Klasztor OO. Karmelitów w Wadowicach), Nimfa w kąpieli, Jaszczur, Akt kobiecy – rzut kulą (zespół parkowy w Wiśle).  Po wojnie Franciszek Suknarowski wiąże się ze szkolnictwem. Uczy w wadowickim Liceum a od 1950 roku jest wykładowcą rzeźby w Liceum Sztuk Plastycznych w Bielsku – Białej i dyrektorem Państwowego Ogniska Plastycznego. Efektem ponownej, ożywionej działalności twórczej artysty są rzeźby: Proletariusz, Wspólny cel, Nokturn oświęcimski, Ewa, Pomnik E. Zegadłowicza, Pomnik Armii Radzieckiej, Marzycielstwo (Bielsko -Biała),Statua Chrystusa (Częstochowa),Rzeźba Kopernika (Bielsko – Biała) i wiele innych.
Franciszek Suknarowski uprawia także malarstwo będące wyrazem podziwu dla piękna i harmonii otaczającego nas świata. Prace artysty poza realizacjami rzeźbiarskimi wpisanymi w krajobraz wielu miast znajdują się w zbiorach Muzeum E. Zegadłowicza w Gorzeniu, i Muzeum Okręgowym w Bielsku – Białej, w zbiorach prywatnych w kraju i za granicą (w Belgii, Francji, Anglii, Austrii, Niemczech) a także w prywatnej galerii artysty w Wadowicach przy ul. Karmelickiej 61, urządzonej staraniem syna – Kamila Suknarowskiego.
Za swoje artystyczne dokonania i działalność kulturotwórczą artysta był wielokrotnie honorowany. Ogromu artystycznych dokonań Franciszka Suknarowskiego, wielości wystaw, rozmaitości zainteresowań, oszałamiającej wszechstronności twórczej: rzeźba, płaskorzeźba, medalierstwo, malarstwo olejne, akwarele mozaiki, collage ,grafika: społecznika, człowieka pióra, estety słowa – nie sposób zamknąć w kilku zdaniach. Zmarł w 1998 roku.

PRACE:

akwarela