Johanson w Zatorze

Regionalny Ośrodek Kultury Doliny Karpia w Zatorze oraz nasza galeria sztuki R7 zapraszają na wystawę „Alex Johanson z Andrychowa”.  Wernisaż 5 lipca 2013 o godz. 17.00

Alex Johanson – Artysta od lat zajmujący się ceramiką, malarstwem i rzeźbą… Zafascynowany polskim krajobrazem, folklorem i historią, jeżeli tylko pozwalają mu na to okoliczności, przyjeżdża w góry i tworzy swoje oryginalne i nietuzinkowe prace o ciekawej formie i kolorystyce. Wśród nich, można odnaleźć kobiety o smukłej talii i obfitym biuście, mężczyzn w cylindrach czy też kobietę lajkonika. To postać zagadkowa. Nie do końca określona. Wśród prac Johansona znajdziemy obrazy, rzeźby w drewnie i ceramiczne formy będące wyobrażeniem kobiet i mężczyzn – posiadaczy wyrazistych nosów, wyłupiastych oczu i łabędzich szyj, par uchwyconych w miłosnych uściskach, które w swej między płciowej komunikacji używają języka w sposób wyraźny i często bardzo dosłowny. Zaraz obok pojawia się osobliwa menażeria – rzeźby kotów, świń, baranich głów, obrazy kogutów i zwierząt wszelkiej maści, które, jak gdyby nigdy nic, towarzyszą trzem królom, kolędnikom i aniołom. Miejsce wśród nich znalazło się nawet dla przedstawień… rozentuzjazmowanych piłkarskich kibiców. W twórczości Johansona pojawiają się zaskakujące motywy, o czym świadczą tytuły ostatnich cykli rzeźb i obrazów – „Jajcosony”, „Kotosony” ,„Ptakosony”, „Euro 2012 – kibole”, „Pocałunki”. Wspólnym mianownikiem jego prac jest żartobliwy, niekiedy rubaszny sposób przedstawienia wybranych tematów. Johanson to artysta przekorny. Również w spojrzeniu na przeszłość. Lubi w niej nieco poszperać. Stąd wśród jego prac znajdziemy malarskie portrety przodków („Pradziadek Johanson”, „Przodkowie z Kotowa”, „Przodkowie z Andrychowa”), choć czasem, jak sam twierdzi, do końca nie wiadomo czy ich… Bywa, że jest to prapradziadek pirata, który okazuje się miejscowym panem Heńkiem. Zdarza się, że wyciąga ich z obrazka i nadaje im przestrzenną formę. Rozmaitość tematów, technik wykonania, zabawa z kolorem i formą, a przy tym żartobliwy ton artystycznej wypowiedzi, sprawiają, że widz może czuć się zaskoczony twórczością tego autora. I właśnie chyba w tym tkwi Alexa Johansona metoda. Jest nią niczym nieskrępowana artystyczna swoboda.
Katarzyna Pach-Sznepka

Alex Johanson – an artist, ceramicist, painter and sculptor. Fascinated by Polish landscape, folklore and history, he goes to the mountain when he only can, and creates his original and unconventional works of interesting shape and color. Among them all you can find narrow-waisted, busty women, men with top hats, or Lajkonik-woman. It is a mysterious not fully defined figure. There are also paintings, wooden sculptures, and ceramic forms, the representations of women and men of distinctive noses, bulging eyes and swanlike necks. They are couples entwined in loving embraces, which communicate with each other with the clear and literal use of their tongues. An odd menagerie also appears – sculptures of cats, pigs, the sheep’s heads, some pictures of roosters and animals of different descriptions, accompanying the Three Wise Men, the Angels and the carollers as if nothing had happened. Among them all there is also a place for… some enthusiastic football fans. The titles of the most recent Johanson’s series of works such as: “Egg…sons”, “Cat…sons”, “Bird…sons”, “Euro 2012 – Football Fans” or “Kisses” – they all prove that there are surprising motifs in Johanson’s works. The lowest common denominator of his works of art is the humorous and sometimes even bawdy way of presenting the chosen topics. Johanson is a perverse artist. He also likes poking around the past. Amongst his paintings we can find portraits of some ancestors (“Great-grandfather Johanson”, “Ancestors from Kotow”, “Ancestors from Andrychów”) however the artist himself admits, he doesn’t really know whose ancestors could some of them be. It happens sometimes that one can be an ancestor of some pirate who later turns out to be local Mr Heniek. Sometimes he takes them out of the pictures and gives them spatial forms. A wide variety of topics, techniques, as well as the colours combinations and humorous mode of artistic expression makes the viewer a little surprised. And that is probably the method of Alex Johanson – unlimited artistic freedom.
Katarzyna Pach-Sznepka

GALERIA SZKLANA
REGIONALNY OŚRODEK KULTURY DOLINY KARPIA w ZATORZE IM. JANA MATEJKI
PLAC JANA MATEJKI 1, 32-640 ZATOR

PRACE:

fotoreportaż