Karol Pustelnik w WCK

Wadowickie Centrum Kultury we współpracy z Galerią Sztuki RYNEK 7 w Andrychowie w ramach Projektu Sztuka Miejsca – Przystanek Wadowice serdecznie zapraszają na wystawę prac Pana Karola Pustelnika (1918 – 2010) – członka Grupy Krakowskiej, artysty, malarza, którego prace znajdują się w zbiorach muzealnych Krakowa, Warszawy, Szczecina, Łodzi, Lublina, Bydgoszczy, Tarnowa, Wadowic i in. Posiadają je również kolekcjonerzy prywatni w Szwecji, Szwajcarii, Czechach, Słowacji, Niemczech, Wielkiej Brytanii i oczywiście w Polsce.

Prace artysty prezentowane będą od 20 września do 21 października 2012 w holu teatralno-wystawowym Wadowickiego Centrum Kultury przy ul. Teatralnej 1.

Uroczyste otwarcie wystawy nastąpi 20 września 2012 o godz. 18.00

Kurator wystawy – Zbigniew Bury

Karol Pustelnik (1918 – 2010 r) był artystą o statusie osobnego w Grupie Krakowskiej.
Mimo, iż związany z nią od początku jej istnienia, pozostawał dotąd jak gdyby na uboczu głównych trendów i mód artystycznych, wierny swej własnej – jak sam zwykł mówić ochocie do malowania. W jego obrazach mieszają się elementy zaczerpnięte z rzeczywistości z tymi, które są dziełem wyobraźni, cytaty ze świata przyrody i cytaty ze świata sztuki. Postacie i zwierzęta, przedmioty i wnętrza, drzewa i kwiaty, madonny jak z ludowych obrazków – podporządkowane są tutaj szczególnej, irracjonalnej przestrzeni, gdzie współistnieją w dziwnej symbiozie. Niczym wyjęte ze zwykłych kontekstów, przedmioty gotowe, prawem wyboru artysty przeniesione na płótno, zderzone ze sobą – spotykają się tu w umownej wielowymiarowej przestrzeni jak collage’u, czy – kiedy indziej w przestrzeni symultanicznej, jak z pop-artowskiego obrazu. Pozornie przemieszane ze sobą elementy różnych poetyki różnych rzeczywistości – tworzą jednak nowe, spójne wewnętrznie całości podporządkowane szczególnym poczuciem ładu. Pustelnik w sobie tylko właściwy sposób potrafi połączyć wrażliwość artysty świadomego awangardowych przemian w sztuce z poetycką wrażliwością malarza – prymitywa. Malarstwo tego artysty, tak bardzo do tej pory inne i własne – nagie stało się zadziwiająco aktualne. W nonszalanckim łączeniu realności i fantazji, w rysunkowym , szkicowym jakby traktowaniu formy, w pozornie dziecięcej spontaniczności czy naiwności, w swej intuicyjności i emocjonalności wreszcie – spotyka się ono z malarstwem najmłodszej generacji artystów znanych jako Neue Wilde. O ile jednak malarstwo Nowych Dzikich jest wyrazem swoistej anarchii całego pokolenia, jego buntów wobec obowiązujących norm i systemów w imię postmodernistycznej wolności tworzenia, to u Pustelnika jest ono rezultatem jego własnej koncepcji sztuki i własnej postawy i konsekwencji od lat. To, co w ich twórczości wynika z wieloletnich przemian w sztuce, to co zostało przygotowane przez oddziaływanie kolejnych awangard z czego dopiero postmodernizm wyciągnął daleko idące konsekwencje – Pustelnik osiągnął niezależnie, wcześniej, w sposób bezpośredni i prosty. Jego spontaniczna, naiwna wrażliwość pozwoliła mu bowiem ignorować bariery między różnymi poetykami i żonglować różnymi konwencjami artystycznymi w sposób oryginalny i – nieoczekiwanie współczesny. Zmarł 22 września 2010 roku.

Marta Tarabuła

Zapraszamy Serdecznie !!!

O.pl o wystawie TUTAJ >>

PRACE:

fotoreportaż fotoreportaż