Michał Bałdyga w R7

W maju 2011 r. galeria przygotowała niemałą niespodziankę. Będzie nią wystawa instalacji i prac Michała Bałdygi, cenionego twórcy w środowisku artystycznym.

„Vera Ikon” – to zbiór prac ukazujących ścieżkę do skupienia poprzez kolejne procesy. Każdą z tych prac można potraktować oddzielnie. Inaczej będziemy je odbierać kiedy eksponowane będą oddzielnie, każda z osobna a inaczej jeśli razem traktowane jako pewna całość. Wtedy ujawnia się wizja drogi prowadzącej od koncentracji do wglądu i zrozumienia. Pierwsza z nich ”Umysł” pokazuje pewną zasadę, działania umysłu. Nasze myśli błądzą w głowie dopóki nie zostaną uchwycone przez akt obserwacji i powściągnięte. Wtedy pojawia się koncentracja na obiekcie. Następna praca ”Świeca” ukazuje moment kiedy skupienie zaczyna być istotą dialogu między dwoma światami. Żyjemy w czasach
kiedy w procesach percepcji świat wirtualny zaczyna być mylony ze światem realnie ujmowanym. Czy świeca w naszym realnym świecie może oświetlić cyfrowo wygenerowaną twarz po drugiej stronie srebrnego ekranu? Gdzie jest granica pomiędzy rzeczywistym i nierzeczywistym, sacrum i profanum. Co potrafimy rozróżnić i jakich dokonujemy wyborów? Kolejny stopień ukazuje kolejna praca „Ikona” jako żywe oblicze Chrystusa. Ukazuje nie tylko zewnętrzną formę obrazu, lecz to co poprzez Obraz każdy Ikonograf chce przekazać. Obraz to tylko komunikator, przedmiot koncentracji, lecz ważny w kontemplacji świętego obrazu jest kontakt z Najwyższym, co czyni go żywym, dzięki czemu możemy przybliżyć się do sacrum. Praca ta przybliża poprzez wejście w głąb istoty Ikony kontakt z Rzeczywistym.

Michał Bałdyga – Zajmują go problemy Kultury i Cywilizacji. Zainteresowania Bałdygi skupiają się na zagadnieniu, SACRUM, PROFANUM. Szuka granicy pomiędzy nimi. Skupienie, na symbolach, oraz oddziaływaniu i znaczeniu kolorów i kształtów oraz uważnej obserwacji i kontemplacji zjawisk, pozwala mu na, odnajdywanie, rozpoznawanie i tworzenie nowego rytuału życia. Rytuał, nie związany z żadną religią, czy wyznaniem, rytuał w czystej swojej postaci, który pozwala na kontemplację Dzieła Stworzenia i rytm własnego istnienia. To skupienie zawiodło go do Ikony. W jego pracach zacierają się różnice między działaniem symbolicznym a realnym zagrożeniem. Pierwszym etapem jego twórczości była cielesność i jej asymetria. Zajmował się asymetrią poszukując jej źródła w swoim życiu, przeszłości i teraźniejszości. Tworzył przy tym własny rodzaj sztuki walki, walki z prozaicznymi barierami, które życie stawia człowiekowi. Rytualna walka i zwycięstwo pokazuje możliwość budowania własnego poczucia wartości poprzez tworzenie rytuału życia. Źródłem i inspiracją jest jego życie. Artysta uczestniczył w wystawach indywidualnych min. w Warszawie, Poznaniu, Krakowie, Bielsku-Białej, Cieszynie oraz w wielu wystawach zbiorowych w Polsce oraz poza jej granicami.

Zapraszamy!! Wernisaż 6 maja o godzinie 18:00 Wystawa trwać będzie do 30 maja 2011.

   andrychow.pl o wystawie >>

Nowiny Andrychowskie o wystawie >>

Partnerzy:

Szkółka Krzewów Ozdobnych – Eryk Stus
Przedsiebiorstwo „BACO” Ksiegarnie w Andrychowie
Kwiaty, upominki, oprawa dekoratorska imprez – Urszula Kucharska
Ksero Grafix – Paweł Buldończyk
Grafix -Dekor – Wioletta Buldończyk
Drukarnia SCALbis – Tomice
Wiesław Łysoń
OSK Efekt w Andrychowie

PRACE:

fotoreportaż