OD SASA DO LASA

Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku Białej zaprasza na wystawę prac Alexa Johansona zatytułowaną „Od Sasa do lasa”.

Na wystawie eksponowane będą prace malarskie, ceramiczne, plakaty oraz rzeźby z drewna.

Ekspozycja: 9 listopada – 7 grudnia 2012
Wernisaż: 8 listopada 2012, godz.18.00

Alex Johanson – Artysta od lat zajmujący się ceramiką, malarstwem i rzeźbą…Zafascynowany polskim krajobrazem, folklorem i historią, jeżeli tylko pozwalają mu na to okoliczności, przyjeżdża w góry i tworzy swoje oryginalne i nietuzinkowe prace o ciekawej formie i kolorystyce. Wśród nich, można odnaleźć kobiety o smukłej talii i obfitym biuście, mężczyzn w cylindrach czy też kobietę lajkonika. Artysta od niedawna tworzy krótkie cykle rzeźb, które ze względu na swoją unikatowość i wysoki poziom artystyczny są poszukiwane i kolekcjonowane przez galerie i  osoby prywatne. Do najciekawszych cykli zalicza się : “Pocałunki”, “Koto…sony”, “Ptako…sony”, „Po kolędzie…”, „EURO 2012 – Kibole”, najnowszym cyklem prac są rzeźby ceramiczne zatytułowane „Dla dorosłych”.

* Alex Johanson is an artist who has been working ceramics, painting and sculpture … Fascinated by the Polish landscape,folklore and history, if only has a chance to do so, he goes to the mountains and creates his original and unusual workswith interesting forms and colors. Among them, you can find women with a slim waist and big breasts, men in top hatsor Lajkonik woman .. He recently created a short series of sculptures, which, because of its uniqueness and high artistic standards are sought and collected by galleries and private individuals. The most cycles are: „Kisses”, „Cat… sons”, „Bird… sons”, „After the Christmas Carol”, or „EURO 2012 – Fans”.

Alex Johanson – to postać zagadkowa. Nie do końca określona. Kilka lat temu została powołana do tworzenia jako odrębna osobowość twórcza. Wśród prac Johansona znajdziemy obrazy,
rzeźby w drewnie i ceramiczne formy będące wyobrażeniem kobiet i mężczyzn – posiadaczy wyrazistych nosów, wyłupiastych oczu i łabędzich szyj, par uchwyconych w miłosnych uściskach,
które w swej między płciowej komunikacji używają języka w sposób wyraźny i często bardzo dosłowny. Zaraz obok pojawia się osobliwa menażeria – rzeźby kotów, świń, baranich głów, obrazy kogutów i zwierząt wszelkiej maści, które, jak gdyby nigdy nic, towarzyszą trzem królom, kolędnikom i aniołom. Miejsce wśród nich znalazło się nawet dla przedstawień…rozentuzjazmowanych piłkarskich kibiców. W twórczości Johansona pojawiają się zaskakujące motywy, o czym świadczą tytuły ostatnich cykli rzeźb i obrazów – „Jajcosony”, „Kotosony”,„Ptakosony”, „Euro 2012 – kibole”, „Pocałunki”. Wspólnym mianownikiem jego prac jest żartobliwy ,niekiedy rubaszny sposób przedstawienia wybranych tematów. Johanson to artysta przekorny. Również w spojrzeniu na przeszłość.
Lubi w niej nieco poszperać. Stąd wśród jego prac znajdziemy malarskie portrety przodków („Pradziadek Johanson”, „Przodkowie z Kotowa”, „Przodkowie z Andrychowa”), choć czasem, jak sam twierdzi, do końca nie wiadomo czy ich… Bywa, że jest to prapradziadek pirata, który okazuje się miejscowym panem Heńkiem. Zdarza się, że wyciąga ich z obrazka i nadaje im przestrzenną formę. Rozmaitość tematów, technik wykonania, zabawa z kolorem i formą, a przy tym żartobliwy ton artystycznej wypowiedzi, sprawiają, że widz może czuć się zaskoczony twórczością tego autora.
I właśnie chyba w tym tkwi Alexa Johansona metoda. Jest nią niczym nieskrępowana artystyczna swoboda.

Galeria Sztuki Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej
ul. 1 Maja 8, 43-300 Bielsko-Biała

Bielska Telewizja Internetowa o wystawie prac Alexa TUTAJ >>

PRACE:

wernisaż fotoreportaż