Propaganda PRL-u w R7

Już w maju 2009 r. serdecznie zapraszamy wszystkich do galerii sztuki RYNEK 7 na wystawę plakatu politycznego z lat 60-0 tych ubiegłego wieku zatytułowaną „PROPAGANDA PRL-u”
W polityce wewnętrznej komunistyczna propaganda koncentrowała się na wyborach do Sejmu i Rad Narodowych, propagowaniu zapisów konstytucji z 1952 r. Wielka przyjaźń i współpraca ze ZSRR, kontynuowanie przemian zapoczątkowanych przez Rewolucję Październikową wyrażają plakaty wydane z okazji jej rocznic. Walka z imperializmem amerykańskim oraz reakcją znajdują również odbicie w plakatach. Rolę partii w politycznym i gospodarczym życiu eksponują plakaty wydawane przez kolejne zjazdy PZPR. Święta państwowe, takie jak 1 Maja czy 22 Lipca, rocznice, czy dni poświęcone grupom robotników gloryfikowanych przez władzę, były częstym tematem plakatu PRL-u. Plakaty wykorzystywano również w walce politycznej z kościołem katolickim i Solidarnością. Zapowiadając: „nigdy nie przebaczymy”, władze dezawuowały pojednawczy gest biskupów polskich wobec Niemiec. Plakaty sugerowały podstawowe znaczenie centralnego planowania i statystyk w zakładach przemysłowych oraz produkcji rolnej. Jednocześnie propaganda komunistyczna piętnowała zamożnych rolników, zrównując ich z grupami marginesu społecznego. Poprzez druk plakatów walczono też z patologiami administracji i systemu produkcji.
Na wystawie prezentowanych będzie 70 plakatów pochodzących ze zbiorów galerii. Wystawie towarzyszy seria prac ceramicznych Zbigniewa Burego pod tytułem „Zwidy”. Ekspozycję prac można oglądać do końca lipca 2009 r. Zapraszamy!

fotoreportaż z finisażu wystawy plakatu politycznego Propaganda PRL-u

Partnerzy:
Ksero Grafix – Paweł Buldończyk
Grafix -Dekor – Wioletta Buldończyk
Szkółka Krzewów Ozdobnych – Eryk Stus
Kwiaty, upominki, oprawa dekoratorska imprez – Urszula Kucharska
Piekarnia Mariusz Widlarz
pani Dorota Zaborowska
andrychow.org
Super-Nowa
Miasto Andrychów

PRACE:

fotoreportaż z wystawy