Rok Korczaka

Do 19 marca 2012 r. można nadsyłać prace do konkursów na plakat oraz ilustracje promujące idee Janusza Korczaka. Konkursy organizowane są w ramach obchodów Roku Korczaka.

Ogłoszenie roku 2012 Rokiem Korczaka ma przypomnieć postać Starego Doktora, jego idee i książki. Hasło konkursów brzmi: Nie ma dzieci, są ludzie. Janusz Korczak już blisko 100 lat temu głosił:

dziecko ma prawo być sobą, ma prawo do szacunku, ma prawo do popełniania błędów i posiadania własnego zdania.

Konkurs na plakat: Zadaniem uczestników konkursu jest projekt plakatu popularyzującego idee wychowawcze Janusza Korczaka. Uczestnicy konkursu nadsyłają projekty jedynie w formie cyfrowej. Termin przyjmowania prac upływa 19 marca. Nagroda główna wynosi 8000 zł.

Jury konkursu: Maciej Buszewicz (STGU), Jacek Frankowski, Janusz Górski, Maria Kurpik, Marek Michala, Elżbieta Tchórznicka

Konkurs na ilustracje: Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie dwóch ilustracji popularyzujących idee wychowawcze Janusza Korczaka. Uczestnicy konkursu nadsyłają ilustracje jedynie w formie cyfrowej. Termin przyjmowania prac upływa 19 marca. Nagroda główna wynosi 6000 zł

Jury konkursu: Grażka Lange, Jacek Frankowski, Janusz Górski, Ewa Gruda, Marek Michalak, Elżbieta Tchórznicka

Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursów: www.brpd.gov.pl

Informacje zaczerpnięto z www.o.pl

PRACE: