W prezencie

Odpowiadając na inicjatywę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Pana Bogdana Zdrojewskiego, Muzeum Narodowe w Krakowie przedstawia nowy projekt, który jest kontynuacją podejmowanych przez nas starań w dziedzinie poszukiwania nowych, interesujących form upowszechniania kultury oraz informowania o wartościowych wydarzeniach i inicjatywach artystycznych.

Statutowym celem Muzeum Narodowego w Krakowie jest upowszechnianie wiedzy o dziełach sztuki światowej i polskiej znajdujących się w zbiorach Muzeum. Naszym zadaniem jest popularyzacja historycznych i współczesnych dokonań kultury, realizowana przy wykorzystaniu najnowszych narzędzi komunikacji i kreacji autorskiej.

W celu zapewnienia przedsięwzięciom programowym – planowanym na rok 2013 – właściwego rozgłosu i skutecznego dotarcia z informacjami do jak najszerszego kręgu publiczności, podjęliśmy inicjatywę Pana Ministra – wyzwanie, aby jako pierwsze Muzeum Narodowe zaprosić naszych Gości do bezpłatnych* wizyt we wszystkich Oddziałach Muzeum w dniach: od 27 grudnia 2012 r. do 27 stycznia 2013 roku. Chcemy w ten sposób podziękować naszym Partnerom i Widzom za bardzo udany sezon wystawienniczy. Mamy nadzieję, iż dla wielu Osób będzie to także unikalny prezent świąteczno-noworoczny.

PRACE: