Wojownicy Bydgoszcz

W dniach 7-8 marca 2009 r. braliśmy udział w I części artystycznego przedsięwzięcia bydgoskiej artystki Marty Filipiak zatytułowanego „Wojownicy”. Wraz z liczną grupą przyjaciół, mając na sobie fantazyjne makijaże oraz teatralne stroje, zasiedliśmy przy stole do „ostatniej wieczerzy”. W trakcie ucztowania zostały odczytane teksty na temat myśli oraz toczyły się rozmowy dotyczące snów i horoskopów, przeprowadzone przez Piotra Piotrowskiego – autora doktoratu na temat snów oraz znanego bydgoskiego astrologa.

Dwudniowe przedsięwzięcie było filmowane oraz fotografowane. W projekcie brało udział około 40 osób, opracowaniem muzycznym opiekowali się polsko-lwowski zespół DAGADANA w składzie: Dagmara Gregorowicz oraz Miko Pospieszalski.

Kolejną częścią przedsięwzięcia będzie lipcowe spotkanie w bydgoskim plenerze.

PRACE:

fotoreportaż z imprezy