Wystawa w galerii STL w Lublinie

Zapraszam na wystawę pokonkursową konkursu Narracje i interpretacje w sztuce ludowej. Ogólnopolski Przegląd Twórczości Ludowej r. organizowanego przez Stowarzyszenie Twórców Ludowych w 2021 r. Wystawa Pradzieje zbawienia. Starotestamentowe wizerunki Boga i człowieka w rzeźbie ludowej prezentowana jest w Galerii Sztuki Ludowej STL w Lublinie.

Tematem przewodnim pierwszej edycji konkursu była rzeźba skupiona wokół hasła Pradzieje zbawienia. Starotestamentowe wizerunki Boga i człowieka w rzeźbie ludowej. W konkursie wzięło udział 47 rzeźbiarzy z całej Polski, nadsyłając prace, będące twórczą interpretacją wybranego przez siebie motywu biblijnego. Również moja praca została zakwalifikowana do konkursu. Ciekawy artykuł o wystawie przeczytacie na kulturaludowa.pl
Ekspozycja czynna do końca września 2022 r.
Zapraszam!

Źródło: Galeria Sztuki Ludowej STL w Lublinie

PRACE:

Wystawa pokonkursowa STL Lublin 2022