BFSW 2011

PRACA: fotoreportaż

2. BFSW
Galeria Bielska BWA
maj – sierpień 2011