Nadskawie w Zatorze

Do 30 kwietnia 2019 r. w Galerii Szklanej ROK w Zatorze można oglądać wystawę prac grupy „Nadskawie”.

 

 

Prace zgromadzone w Galerii Szklanej to twórczość kolejnego pokolenia artystów, wyrosłych na gruncie beskidzkiego regionalizmu Ziemi Wadowickiej. Zapoczątkował go w 1922 roku Emil Zegadłowicz, tworząc Zbór Poetów w Beskidzie „Czartak”, który z czasem stał się ruchem kulturowym o określonym programie. Dzisiaj Grupę Nadskawie tworzą artyści, których formalna edukacja przebiegała już w czasach III RP. To czwarte pokolenie artystów jest naturalną kontynuacją tradycji kulturalnych regionu. Prezentują twórczość dojrzałą, kreatywnie pogodną, skonkretyzowaną w formie, środkach i treści; twórczość postrzeganą emocjonalnie, dającą satysfakcję wrażliwości estetycznej odbiorcy. Obok mnogości nurtów we współczesnym malarstwie, tworzą galerię estetycznego spokoju i kolorytu prowincji: wsi i miasteczek, beskidzkich lasów bukowych, upalnych, żniwnych pejzaży i ludzi.

 

Swoje prace prezetują:

Urszula Dąbrowa

Grzegorz Giermek

Zbigniew Bury vel Alex Johanson

Ireneusz Młynarczyk

Rafał Lenart 

oraz gościnnie Zbigniew Jurczak.

 

Fotoreportaż z otwarcia również na www.rokzator.pl

PRACE:

fotoreportaż