Rozpoznawalni Burego

Zbigniew Bury i Wadowickie Centrum Kultury zapraszają na wystawę „Rozpoznawalni”. Wernisaż: 12 kwietnia, godz. 19.00 WCK w Wadowicach, ul. Teatralna 1

Zbigniew Bury – zajmuje się malarstwem, rzeźbą i ceramiką. Jest rozpoznawalny zarówno ze względu na konsekwentnie poruszaną tematykę, jak i wypracowanie charakterystycznego języka artystycznego – powstałego przez stopniowe upraszczanie form, geometryzację, którą cechuje odręczna swoboda, deformacja czy nawet wykoślawienie poszczególnych elementów. Najnowszym projektem artysty są kompozycje „Nad grobem” złożone z zestawianych w równe rzędy kafli ceramicznych, barwnie szkliwionych, o różnych formatach. Motywem dekorującym kafle są schematyczne różnobarwne kwiaty. Często porusza tematykę polityczną i społeczną: wojna w Czeczenii, komunizm w Europie czy problem wolności w krajach postkomunistycznych. W tym kontekście język plastyczny niesie głębokie treści symboliczne. Artysta poprzez użycie prostych form odwołuje się do sztuki prymitywnej – jej pierwotności, elementarności, tak ważnych w mówieniu o elementarnych pojęciach. Cykl „Rozpoznawalni” obejmuje prace od 1985 r.

Artysta należy do Grupy Plastycznej „Nadskawie” działającej przy Towarzystwu Miłośników Ziemi Wadowickiej.

www.annaartgaleria.pl

www.facebook.com/GaleriaSztukiR7

PRACE:

fotoreportaż fotoreportaż