Rozpoznawalni Burego

PRACA: fotoreportaż

WCK w Wadowicach
5 kwietnia – 5 maja 2019