Zmarł K. Pustelnik

Z wielkim żalem i przykrością zawiadamiamy, iż w dniu 22.09.2010 zmarł Karol Pustelnik (92 l.), współpracujący z naszą galerią, artysta, malarz, regionalista i miłośnik ziemi wadowickiej. Przez długie lata związany z Grupą Krakowską. Łączymy się w smutku z rodziną artysty.

Artysta urodził się w 1918 r. we Frydrychowicach. Rysował i malował od dzieciństwa. Miłości do sztuki uczył się od ojca,
który strugał z drewna figurki ludowe i zajmował się ornamentyką w drewnie dla obrazów sprzedawanych na odpustach.
W 1936 r. Pustelnik rozpoczął naukę w Państwowej Szkoły Sztuk Zdobniczych i Przemysłu Artystycznego, gdzie uzyskał dyplom dojrzałości. Jako młody człowiek przyjaźnił się z Wincentym Bałysem, któremu w 1998 roku poświęcił niewielką monografię. Część wojny spędził na przymusowych robotach w Niemczech. Po niej kontynuował swoją edukację artystyczną, zwieńczoną dyplomem z zakresu konserwacji (1952) w krakowskiej ASP. Studiował tam pod kierunkiem m.in. takich mistrzów, jak Tadeusz Kantor, Henryk Uziembło czy Mieczysław Wejman. Od 1954 r. brał udział w wystawach krakowskiego ZPAP. Od 1956 roku uczestniczył w Salonach Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie.
W 1958 r. został członkiem Grupy Krakowskiej, biorąc udział we wszystkich jej prezentacjach. Swoje prace wystawiał
między innymi w Galerii Krzysztofory w Krakowie , Galerii Desa, wielokrotonie w Wadowicach, w BWA Bielsko-Biała, w Cieszynie, dwukrotnie w Andrychowie (galeria RO(Ą)MB oraz Galeria Sztuki RYNEK 7) i wielu innych miastach w Polsce.

Obrazy Karola Pustelnika z różnych okresów jego życia artystycznego znajdują się dziś w zbiorach muzeów narodowych oraz w prywatnych zbiorach w kraju i zagranicą.

Pogrzeb Karola Pustelnika odbędzie się w sobotę (25.09) na cmentarzu komunalnym w Wadowicach. Ceremonię rozpocznie nabożeństwo żałobne o godz. 12 w kaplicy cmentarnej przy ulicy Wojska Polskiego.

Zobacz wspomnienia artysty o Papieżu Janie Pawle II TUTAJ

PRACE: