Karol Pustelnik - malarstwo - wystawa
2008-09-02

Karol Pustelnik (ur.1918 r) jest artystą o statusie osobnego w Grupie Krakowskiej. 
Mimo, iż związany z nią od początku jej istnienia, pozostawał dotąd jak gdyby na uboczu głównych trendów i mód artystycznych, wierny swej własnej – jak sam zwykł mówić ochocie do malowania. 
W jego obrazach mieszają się elementy zaczerpnięte z rzeczywistości z tymi, które są dziełem wyobraźni, 
cytaty ze świata przyrody i cytaty ze świata sztuki. Postacie i zwierzęta, przedmioty i wnętrza, drzewa i kwiaty.
Ekspozycja abstrakcji artysty trwa przez cały wrzesień. Zapraszamy!!!!

<< POWRÓT