Przystanek Andrychów

Na okres wakacyjny, galeria sztuki RYNEK 7 w Andrychowie, przygotowała wystawę  prac należących do zbiorów galerii, zatytułowaną „PRZYSTANEK ANDRYCHÓW”.

Na wystawie prezentowane będą prace artystów:

Bury Zbigniew
Zajmuje się malarstwem, rzeźbą i ceramiką. Jest rozpoznawalny zarówno ze względu na konsekwentnie poruszaną tematykę, jak i wypracowanie charakterystycznego języka artystycznego – powstałego przez stopniowe upraszczanie form, geometryzację, którą cechuje odręczna swoboda, deformacja czy nawet wykoślawienie poszczególnych elementów. Najnowszym projektem artysty są kompozycje ”Nad grobem” złożone z zestawianych w równe rzędy kafli ceramicznych, barwnie szkliwionych, o różnych formatach. Motywem dekorującym kafle są schematyczne różnobarwne kwiaty.

Firek Marek
Urodzony w 1958 roku. Wraz z Rafałem Bujnowskim, Marcinem Maciejowskim i Wilhelmem Sasnalem założyciel i członek grupy artystycznej Ładnie – nieformalnej grupy artystycznej, założonej w Krakowie w 1996 roku i działającej do 2001. Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, Wydziału Form Przemysłowych ASP w Krakowie. Obecnie pracuje w Samodzielnym Zakładzie Rysunku, Malarstwa i Rzeźby na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej.

Hołard Józef
Urodził się w 1957 r. w Oświęcimiu. Studiował w Krakowskiej ASP na Wydziale Grafiki w Katowicach. W 1983 r. Uzyskał dyplom z wyróżnieniem w pracowni Tomasza Jury. Jest autorem szeregu wystaw indywidualnych w Bielsku-Białej, Warszawie, Krakowie, Cieszynie, Zakopanem, Opolu, Tychach i za granicą, Niemczech, Austrii, Belgii. Brał również udział w wielu wystawach zbiorowych w Holandii, Szwajcarii, Chorwacji oraz w Warszawie, Szczecinie, Bielsku Białej. Jest laureatem wielu nagród i wyróżnień. Od 1986 roku jest pracownikiem Instytutu Sztuki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Filia w Cieszynie. Od 2000 roku na stanowisku adiunkta II stopnia. Obecnie profesor i Kierownik Katedry Projektowania Graficznego.

Jargusz Piotr
Urodził się w 1960 r. w Krakowie. Odbył studia na Wydziale Malarstwa krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych (dyplom uzyskał w pracowni prof. Włodzimierza Kunza w 1987 r.). Następnie studiował także na Wydziale Grafiki pod kierunkiem prof. Stanisława Wejmana. Ukończył Studium Pedagogiczne w macierzystej ASP. W latach 1987, 1990 i 1997 był stypendystą Ministerstwa Kultury i Sztuki. Obecnie jest adiunktem (II st. kwalif.) w Instytucie Sztuki Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Zajmuje się głównie malarstwem, rysunkiem oraz pracą pedagogiczną. Jest także autorem tekstów o sztuce.

Kurdziel Roman
Urodzony w 1935 roku w Brzezince k/Oświęcimia, mieszkaniec Andrychowa, absolwent Państwowego Liceum Technik Plastycznych w Bielsku-Białej, przez długi okres instruktor – plastyk Wadowickiego Domu Kultury. Stosował różne techniki plastyczne – olej, akwarelę, pastel, grafikę, linoryt, rysunek, rzeźbę w drewnie i kamieniu, tkaninę. Operował plamą, był kolorystą. Uczestniczył w plenerach ogólnopolskich, wystawach zbiorowych oraz indywidualnych. Współzałożyciel Grupy Twórców Nieprofesjonalnych „MY” i członek innych grup twórczych.
Zmarł w 2011 roku.

Obrzydowski Wiesław
Urodził się w 1938 w Krakowie. Studiował na Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie, pod kierunkiem: W. Taranczewskiego, T. Łakomskiego, C. Rzepińskiego. W 1966 otrzymał dyplom w pracowni H. Rudzkiej-Cybisowej. Do początku lat 80-tych jego twórczość pozostawała w cieniu życia artystycznego. Artysta nie mieścił się w kanonach awangardowych poszukiwań sztuki lat 60-tych i 70-tych. W 1987 jego prace wystawiane były w ramach ekspozycji „Realizm radykalny, abstrakcja konkretna” w Muzeum Narodowym w Warszawie. Dwa lata później, sopockie BWA zorganizowało retrospektywna wystawę jego prac. Na początku lat 80-tych zaklasyfikowany został, jako prekursor „polskiej ekspresji” i „kontynuator figuracji lat 50-tych”. Wtedy to Obrzydowski spalił prawie wszystkie dzieła, które powstały w latach 1966-68 i zaczął przeciwstawiać się obowiązującemu koloryzmowi. Jego prace charakteryzuje niechlujność i brzydota, artysta często malował na odwrocie płócien, bądź na blejtramach. Ostatnio jego malarstwo złagodniało, pojawia się w nim coraz więcej scen z życia rodzinnego. Dominujące dawniej czerwienie i zielenie, zastąpiły: żółcienie, błękity i fiolety.

Pustelnik Karol
Urodzony 1918 r. był artystą o statusie osobnego w Grupie Krakowskiej.
Mimo, iż związany z nią od początku jej istnienia, pozostawał dotąd jak gdyby na uboczu głównych trendów i mód artystycznych, wierny swej własnej – jak sam zwykł mówić ochocie do malowania.
W jego obrazach mieszają się elementy zaczerpnięte z rzeczywistości z tymi, które są dziełem wyobraźni, cytaty ze świata przyrody i cytaty ze świata sztuki. Postacie i zwierzęta, przedmioty i wnętrza, drzewa i kwiaty, madonny jak z ludowych obrazków – podporządkowane są tutaj szczególnej, irracjonalnej przestrzeni, gdzie współistnieją w dziwnej symbiozie. Niczym wyjęte ze zwykłych kontekstów, przedmioty gotowe, prawem wyboru artysty przeniesione na płótno, zderzone ze sobą – spotykają się tu w umownej wielowymiarowej przestrzeni jak collage’u, czy – kiedy indziej w przestrzeni symultanicznej, jak z pop-artowskiego obrazu. Pozornie przemieszane ze sobą elementy różnych poetyki różnych rzeczywistości – tworzą jednak nowe, spójne wewnętrznie całości podporządkowane szczególnym poczuciem ładu. Artysta zmarł w 2010 roku.

Żebrowski Leszek
Ukończył Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych w Gdańsku (obecnie ASP) w pracowni projektowania graficznego prof. Jerzego Krechowicza. Zajmuje się rysunkiem, malarstwem, grafiką artystyczną, rysunkiem satyrycznym, projektowaniem wydawniczym, organizuje akcje plastyczne (Otwarta Pracownia, Przyśpieszenie, Firma Portretowa ), ale najczęściej postrzegany jest jako twórca ponad 250 plakatów głównie o tematyce kulturalnej. Zaliczany jest do nurtu portretowego w plakacie polskim. W rysunkach wykonanych najczęściej techniką aerografu stara się nawiązując do Witkacego oddać za pomocą deformacji psychikę portretowanego (cykle: Kukułcze gniazdo, Maszkarony).Opracował własną technikę druku polegającą na rysowaniu bezpośrednio na płycie offsetowej i odpowiednim jej naświetleniu.

Ekspozycja trwać będzie od 2 lipca do 30 sierpnia 2011 roku. ZAPRASZAMY SERDECZNIE!!

9 lipca 2011, w ramach wystawy PRZYSTANEK ANDRYCHÓW, w godzinach wieczornych, odbyła się prezentacja multimedialna prac Zbigniewa Burego zatytułowana „ROZPOZNAWALNI”.

Partnerzy:
Szkółka Krzewów Ozdobnych – Eryk Stus
Przedsiębiorstwo „BACO” Księgarnia w Andrychowie
Kwiaty, upominki, oprawa dekoratorska imprez – Urszula Kucharska
Ksero Grafix – Paweł Buldończyk
Grafix-Dekor – Wioletta Buldończyk
Drukarnia SCALbis – Tomice
Wiesław Łysoń
Marianna Żmija
Jarosław Skupień  andrychow.pl

PRACE:

fotoreportaż prezentacja 9 VII