Spotkanie z Jackiem Bylicą 🔗 2011-09-22
Galeria R7_Andrychów_Wykład Jacek Bylica

W sobotę 1 października 2011, kandydat na posła – Jacek Bylica zaprasza na spotkanie połączone z promocją jego książki „Harmonizując napięcie. Nowe spojrzenie w profilaktyce uzależnień”.

 

Spotkanie odbędzie sie w Galerii Sztuki RYNEk 7 w Andrychowie , o godzinie 18:00.

„Poszukiwanie skutecznych sposobów zapobiegania uzależnieniom dzieci i młodzieży od środków psychoaktywnych (w tym wypadku alkoholu i narkotyków) na podstawie precyzyjnego rozpoznania zjawiska w triadzie diagnostycznej (diagnoza konstatująca fakty, diagnoza projektująca, diagnoza weryfikująca) jest jak nigdy dotąd koniecznością wymuszaną przez skalę problemu i generowanie negatywnych następstw wynikających z uzależnień lub z nimi związanych (np. przestępczość).

więcej informacji TUTAJ >>

 

Plakatowe perełki sprzed lat 🔗 2011-09-16
Wystawa Plakat_Galeria R7_Andrychów

Galeria Sztuki RYNEK 7 w Andrychowie oraz Restauracja ”Bracia” w Andrychowie, z cyklu ”Przystanek Andrychów…”
prezentują ”Kultowe Kino w plakacie”.
 

„Polski plakat odegrał ważną rolę w nowoczesnej historii plakatu po drugiej wojnie światowej. Już w latach 1956 – 1963 znanych jako czas Polskiej Szkoły Plakatu, dokonano u nas ogromnego przełomu w podejściu do reklamy kinowej,
co zauważone zostało przez wszystkich krytyków sztuki na świecie. Polska szkoła plakatu to określenie powstałe w latach 60. XX w., używane wobec grupy wybitnych polskich artystów – plakacistów, którzy zdobyli międzynarodowy rozgłos. Zajmowali się oni wykonywaniem plakatów o tematyce kulturalnej. Znaczącymi przedstawicielami polskiej szkoły plakatu byli m.in. Jan Młodożeniec, Franciszek Starowieyski, Waldemar Świerzy, Andrzej Pągowski.”

Ekspozycja przedstawia plakaty filmowe z lat 1969 – 1980, autorów takich jak Tomasz Rumiński, Andrzej Krajewski, Marek Płoza – Doliński, Andrzej Pągowski oraz Edward Lutczyn.

Prace pochodzą ze zbiorów własnych galerii.

Więcej >> 

Wystawa Grzegorza L. Piotrowskiego 🔗 2011-08-21
Wystawa Galeria R7_Grzegorz L. Piotrowski_Andrychów

We wrześniu galeria sztuki RYNEK 7 zaprasza na wystawę malarstwa Grzegorza L. Piotrowskiego zatytułowaną „FORMYME”.

GRZEGORZ LEON PIOTROWSKI Ur. w 1976r. Jest absolwentem ASP w Poznaniu. Dyplom z wyróżnieniem uzyskał w pracowni prof. Piotra C. Kowalskiego w 2004 r. Trzykrotny stypendysta Prezydenta Miasta Gorzowa w latach 2000, 2001 i 2002. Uczestnik wielu plenerów malarskich oraz wielu innych przedsięwzięć artystycznych. Prowadzi warsztaty artystyczne. Zajmuje się książką art., akcjami plenerowymi i ceramiką. Publikacja pt. „Barwny minimalizm Grzegorza L. Piotrowskiego” w nr 5 (09-10/2007) Modern Art.

Wernisaż odbędzie się 3 września o godzinie 18:00. Wystawa trwać będzie do 30 września 2011 roku.

Zobacz fotoreportaż z wernisażu TUTAJ >>

PRZYSTANEK ANDRYCHÓW 🔗 2011-06-09
Wystawa_Galeria R7_ Andrychów_ Przystanek Andrychów

Na okres wakacyjny, galeria sztuki RYNEK 7 w Andrychowie , przygotowała wystawę z prac należących do zbiorów galerii, zatytułowaną „PRZYSTANEK ANDRYCHÓW”.

Prezentowane będą prace artystów:

Bury Zbigniew
Zajmuje się malarstwem, rzeźbą i ceramiką. Jest rozpoznawalny zarówno ze względu na konsekwentnie poruszaną tematykę, jak i wypracowanie charakterystycznego języka artystycznego – powstałego przez stopniowe upraszczanie form, geometryzację,którą cechuje odręczna swoboda, deformacja czy nawet wykoślawienie poszczególnych elementów. Najnowszym projektem artysty są kompozycje ”Nad grobem” złożone z zestawianych w równe rzędy kafli
ceramicznych, barwnie szkliwionych, o różnych formatach. Motywem dekorującym kafle są schematyczne różnobarwne
kwiaty.

Firek Marek
Urodzony w 1958 roku. Wraz z Rafałem Bujnowskim, Marcinem Maciejowskim i Wilhelmem Sasnalem założyciel i członek grupy artystycznej Ładnie – nieformalnej grupy artystycznej, założonej w Krakowie w 1996 roku i działającej do 2001. Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, Wydziału Form Przemysłowych ASP w Krakowie. Obecnie pracuje w Samodzielnym Zakładzie Rysunku, Malarstwa i Rzeźby na Wydziale Architektury Politechniki
Krakowskiej.

Hołard Józef
Urodził się w 1957 r. w Oświęcimiu. Studiował w Krakowskiej ASP na Wydziale Grafiki w Katowicach. W 1983 r. Uzyskał dyplom z wyróżnieniem w pracowni Tomasza Jury. Jest autorem szeregu wystaw indywidualnych w Bielsku-Białej, Warszawie, Krakowie, Cieszynie, Zakopanem, Opolu, Tychach i za granicą, Niemczech, Austrii, Belgii. Brał również udział w wielu wystawach zbiorowych w Holandii, Szwajcarii, Chorwacji oraz w Warszawie, Szczecinie, Bielsku Białej. Jest laureatem wielu nagród i wyróżnień. Od 1986 roku jest pracownikiem Instytutu Sztuki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,Filia w Cieszynie. Od 2000 roku na stanowisku adiunkta II stopnia. Obecnie profesor i Kierownik
Katedry Projektowania Graficznego.

Jargusz Piotr
Urodził się w 1960 r. w Krakowie. Odbył studia na Wydziale Malarstwa krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych (dyplom uzyskał w pracowni prof. Włodzimierza Kunza w 1987 r.). Następnie studiował także na Wydziale Grafiki pod kierunkiem prof. Stanisława Wejmana. Ukończył Studium Pedagogiczne w macierzystej ASP. W latach 1987,
1990 i 1997 był stypendystą Ministerstwa Kultury i Sztuki. Obecnie jest adiunktem (II st. kwalif.) w Instytucie Sztuki Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Zajmuje się głównie malarstwem, rysunkiem oraz pracą pedagogiczną. Jest także autorem tekstów o sztuce.

Kurdziel Roman
Urodzony w 1935 roku w Brzezince k/Oświęcimia, mieszkaniec Andrychowa, absolwent Państwowego Liceum Technik Plastycznych w Bielsku-Białej, przez długi okres instruktor – plastyk Wadowickiego Domu Kultury. Stosował różne techniki plastyczne – olej, akwarelę, pastel, grafikę, linoryt, rysunek, rzeźbę w drewnie i kamieniu, tkaninę. Operował plamą, był kolorystą. Uczestniczył w plenerach ogólnopolskich, wystawach zbiorowych oraz indywidualnych. Współzałożyciel Grupy Twórców Nieprofesjonalnych „MY” i członek innych grup twórczych. Zmarł w 2011 roku.

Obrzydowski Wiesław
Urodził się w 1938 w Krakowie. Studiował na Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie, pod kierunkiem: W. Taranczewskiego, T. Łakomskiego, C. Rzepińskiego. W 1966 otrzymał dyplom w pracowni H. Rudzkiej-Cybisowej. Do początku lat 80-tych jego twórczość pozostawała w cieniu życia artystycznego. Artysta nie mieścił się w kanonach awangardowych poszukiwań sztuki lat 60-tych i 70-tych. W 1987 jego prace wystawiane były w ramach ekspozycji „Realizm radykalny, abstrakcja konkretna” w Muzeum Narodowym w Warszawie. Dwa lata później, sopockie BWA zorganizowało retrospektywna wystawę jego prac. Na początku lat 80-tych zaklasyfikowany został, jako prekursor „polskiej ekspresji” i „kontynuator figuracji lat 50-tych”. Wtedy to Obrzydowski spalił prawi wszystkie dzieła, które powstały w latach 1966-68 i zaczął przeciwstawiać się obowiązującemu koloryzmowi. Jego prace charakteryzuje niechlujność i brzydota, artysta często malował na odwrocie płócien, bądź na blejtramach. Ostatnio jego malarstwo złagodniało, pojawia się w nim coraz więcej scen z życia rodzinnego. Dominujące dawniej czerwienie i zielenie,
zastąpiły: żółcienie, błękity i fiolety.

Pustelnik Karol
Urodzony 1918 r. był artystą o statusie osobnego w Grupie Krakowskiej. Mimo, iż związany z nią od początku jej
istnienia, pozostawał dotąd jak gdyby na uboczu głównych trendów i mód artystycznych, wierny swej własnej –
jak sam zwykł mówić ochocie do malowania. W jego obrazach mieszają się elementy zaczerpnięte z rzeczywistości
z tymi, które są dziełem wyobraźni, cytaty ze świata przyrody i cytaty ze świata sztuki. Postacie i zwierzęta,
przedmioty i wnętrza, drzewa i kwiaty, madonny jak z ludowych obrazków – podporządkowane są tutaj szczególnej,
irracjonalnej przestrzeni, gdzie współistnieją w dziwnej symbiozie. Niczym wyjęte ze zwykłych kontekstów, przedmioty
gotowe
, prawem wyboru artysty przeniesione na płótno, zderzone ze sobą – spotykają się tu w umownej wielowymiarowej przestrzeni jak collage’u, czy – kiedy indziej w przestrzeni symultanicznej, jak z pop-artowskiego obrazu. Pozornie przemieszane ze sobą elementy różnych poetyki różnych rzeczywistości – tworzą jednak nowe, spójne wewnętrznie całości podporządkowane szczególnym poczuciem ładu. Artysta zmarł w 2010 roku.

Żebrowski Leszek
Ukończył Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych w Gdańsku (obecnie ASP) w pracowni projektowania graficznego prof. Jerzego Krechowicza. Zajmuje się rysunkiem, malarstwem, grafiką artystyczną, rysunkiem satyrycznym, projektowaniem wydawniczym, organizuje akcje plastyczne (Otwarta Pracownia, Przyśpieszenie, Firma Portretowa ), ale najczęściej postrzegany jest jako twórca ponad 250 plakatów głównie o tematyce kulturalnej. Zaliczany jest do nurtu portretowego w plakacie polskim. W rysunkach wykonanych najczęściej techniką aerografu stara się nawiązując do Witkacego oddać za pomocą deformacji psychikę portretowanego (cykle: Kukułcze gniazdo, Maszkarony).Opracował własną technikę druku polegającą na rysowaniu bezpośrednio na płycie offsetowej i odpowiednim jej naświetleniu.

Ekspozycja trwać będzie od 2 lipca do 30 sierpnia 2011 roku. Zobacz fotoreportaż z wystawy TUTAJ >>

W ramach wystawy PRZYSTANEK ANDRYCHÓW, dnia 9 lipca 2011, w godziniach wieczornych, odbyła sie prezentacja multimedialna prac Zbigniewa Burego zatytułowana „ROZPOZNAWALNI”. Zapraszamy na fotoreportaż TUTAJ >>

ILUSTRACJE nie tylko dla dzieci 🔗 2011-04-28
Wystawa_Galeria R7_ Regnia Szczęść

W czerwcu, w ramach obchodów Dnia Dziecka, nasza galeria przygotowała wystawę ilustacji książkowej, czeskiej artystki – Reginy Szczęść  zatytułowaną „ILUSTRACJE nie tylko dla dzieci”. Wystawa towarzyszy imprezie organizowanej w Andrychowie, w dniach 4-5 czerwca, BAJKOLANDII.

Otwarcie wystawy 4 czerwca o godzinie 19:00.
Ekspozycja trwać będzie do 30 czerwca 2011.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21